ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU วัตถุประสงค์ของโครงการ คลังข้อมูลดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้บุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้ ** ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกครั้ง** กลุ่ม Dspcae_BRU

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • จิรัชญา, ฉิมมา; มนธิกานต์, ดียื่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดโ ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด บ้านตลาดควาย ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ เช่น ...
 • ทรงปัญญา, ทองดี; ณัฐพล, ตลับทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบระบบแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาร้านซัมหมิงสุกี้โบราณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ให้กับร้านซัมหมิงสุกี้โบรา ณและเพื่อประเมินความพึงพอใจของคนที่เข้ามาใช้สื่อประชาสัมพัน ...
 • บุณฑริกา, เชษรัมย์; สุนิตา, พรามนาค (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านผ้าไหมพิชญาภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาระบบของเว็บไซค์ร้านค้าออนไลน์ร้านผ้าไหมพิชญาภาและได้มีการสำรวจความ พึงพอใจจากกลุ่มตัวอ ...
 • ปนัดดา, บุญมี; สุวิช, อาจยาเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านลูกเต๋า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์และเพื่อประเมินความพึ่ง พอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โครงงานนี้ได้จัดทำระบบบริหารจัดกา ...
 • วิลัยรัตน์, โยราช; กฤษฎา, พรมประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ร้านอุปกรณ์การเกษตรนานาแมชชีนที่มีการขายสินค้าการเกษตรอุปกรณ์การเกษตรที่มีอยู่หลากหลายแต่ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการเพร าะว่าเกษตรกรไม่มีเวลามาที่ร้านหรือมาที่ร้า ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds