ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account