ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาภาวะผู้นำแบบร่วมมือรวมพลังของผู้บริหารที่สงผลต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics