ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประชาสัมพันธ์ . ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร . หลักสูตร"การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับ" . แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2561 . ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account