ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประชาสัมพันธ์ . ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ทุกท่าน . เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Inforaphic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) . ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 . ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account