ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ฤทธิ์ของน้ าหมกัชีวภาพจากสับปะรด มะเขือเทศ ผลยอ และผลไม้รวมในการยับยั้ง การเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Salmonella Typhimurium

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account