ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยชนม์ สังข์ศักดา"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยชนม์ สังข์ศักดา"

Sort by: Order: Results:

  • สุพัฒตา, บุญวงค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2565)
    เนื่องจากปัญหาประชากรโลกและประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่คล้ายคลึงกัน ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โครงสร้างของประชากรกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่“ สังคมผู้สูงอายุ” ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account