ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ธีรวุฒิ, ชัยเสนา"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ธีรวุฒิ, ชัยเสนา"

Sort by: Order: Results:

  • ธีรวุฒิ, ชัยเสนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
    อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า เป็นศาสนสถานส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระราชทานเป็นอาคาร อนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี จากที่กล่าวมานี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account