ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ธีรรักษ์, คะเรียงรัมย์"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ธีรรักษ์, คะเรียงรัมย์"

Sort by: Order: Results:

  • ธีรรักษ์, คะเรียงรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
    เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี ของสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2541 วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง เปิดหลักสูตร วท.บ. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account