ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเปรียบเทียบผลของการฝึ กต่อเนื่อง การฝึ กหนักสลับเบา และการฝึกหนัก สลับเบาที่ความหนักสูง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายในนักศึกษาชาย สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics