ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ต้นแบบมาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Show simple item record

dc.contributor.author Heyprakhon, Thaned
dc.contributor.author Verapreyagura, Pornphan
dc.date.accessioned 2019-09-10T13:44:21Z
dc.date.available 2019-09-10T13:44:21Z
dc.date.issued 2014-03-13
dc.identifier.citation Proceeding of the 4th UBRU International Research Conference 13 March 2014 pages 123-128 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5596
dc.description The objectives of this research were to determine the index framework for the new ASEAN homestay standard as the self-evaluation-based homestay indicator, by analyzing and comparing with the latest draft of ASEAN homestay standard (2015) also with the homestay standard of each ASEAN country. The analysis and synthesis were completed through the homestay hosts’ point of view. Fieldwork data were collected through the participant observation in homestay communities and the interviewing with the 32 homestay hosts. The populations of this research are 151 Thai homestays which are certificated as Thailand standard homestay in 2012. The 32 homestay samples were sampling by stratified simple random sampling technique, continuously spreading in six– region parts of Thailand. Meanwhile, in the other ASEAN countries (Negara Brunei Darussalam, Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Union of Myanmar, and Socialist Republic of Vietnam), the population consisted of one standard homestay of each country. The seven homestay samples were sampled by the proficiently tourism expert from each country using the purposive sampling technique. The new self-evaluation-based ASEAN homestay standard completed by the content analysis and comparison which are complied with the draft of ASEAN homestay standard 2015 and other related homestay standard also with the ASEAN Strategic Tourism Plan: 2011-2015 (ASTP: 2011-2015), consist of 14 criteria 45 sub-criteria and 203 requirements. KohYaonoi Homestay, Koh Yao, Pang Nga District and other 13 Thailand homestays are the prototype of the ASEAN homestay standard according to the result of the Thailand homestay evaluation. The conceptual proposal of this research presents the new self-evaluation-based ASEAN homestay standard and the ASEAN homestay standard prototype can be reflected and stimulated for supporting the improvement of the ASEAN tourism standard. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Homestay en_US
dc.subject Standard en_US
dc.subject ASEAN en_US
dc.subject ต้นแบบ en_US
dc.subject โฮมสเตย์ en_US
dc.subject Prototype en_US
dc.subject อาเซียน en_US
dc.subject มาตรฐาน en_US
dc.title ต้นแบบมาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน en_US
dc.title.alternative Homestay Standard Prototype for Supporting ASEAN Tourism Economic Community en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor thaned.hp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics