ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาชีวเคมี2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics