ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บนฐานคู่ของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ

Show simple item record

dc.contributor.author Jantanan, Wichayaporn
dc.contributor.author Saiwan, Paphatsorn
dc.contributor.author Sankaew, Nattanicha
dc.date.accessioned 2021-09-13T09:49:17Z
dc.date.available 2021-09-13T09:49:17Z
dc.date.issued 2021-01-27
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7850
dc.description.abstract จุดประสงค์หลักของบทความนี้ บนพื้นฐานของแนวคิดของไบแกมมาไฮเพอร์ไอดีลที่ก่อก าเนิดโดยเซตย่อยไม่ว่าง เราแนะน า แนวคิดของบนฐานคู่ของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ เราอธิบายลักษณะของเซตย่อยไม่ว่างของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับผลการวิจัย ได้จากการขยายแนวคิดบนแกมมากึ่งกรุป en_US
dc.description.abstract The primary purpose of this paper was based on the notion of bi--hyperideal generated by non-empty subsets of an ordered -semihypergroups. The notion of bi-bases on was introduced and the quasi-order was defined by the principal of bi--hyperideal. Moreover, a non-empty subset was a bi-base and it was characterized. The results were obtained by extending the concept on -semigroup. en_US
dc.description.sponsorship Buriram RaJabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ ไบแกมมาไฮเพอร์ไอดีล ไบเบส อันดับควอซี หรือ ควอซี-อันดับ หรือ ควอซี-ออเดอร en_US
dc.title บนฐานคู่ของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ en_US
dc.title.alternative On bi-bases of ordered -semihypergroups en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics