ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ฤทธิ์ทางชีวภาพของไซเดอโรฟอร์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในต้นหอมแดง

Show simple item record

dc.contributor.author สมหมาย, ปะติตังโข
dc.contributor.author กิ่งแก้ว, ปะติตังโข
dc.date.accessioned 2020-07-14T03:26:32Z
dc.date.available 2020-07-14T03:26:32Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6570
dc.description.abstract สารไซเดอโรฟอร์เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สกัดได้จากทั้งแบคทีเรีย รา และพืช แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ และการเกษตร เป็นต้น การศึกษาในครั้งนี้ได้นำสารไซเดอโรฟอร์จากแบคทีเรียที่อยู่ในดินภูเขาไฟเขากระโดง มาเลี้ยงในอาหารเหลว SA ซึ่งมีแบคทีเรีย 2 ลักษณะ (สีขาวขุ่นและสีเหลือง) มาทำการสกัดสารไซเดอโรฟอร์ได้ไซเดอโรฟอร์ 2 กลุ่ม คือ ไซเดอโรฟอร์ชนิดไฮดรอกซาเมท และไซเดอโรฟอร์ชนิดแคทีคอล ทดสอบการต้านเชื้อราที่ทำให้เกิดโรครากเน่า (Sclerotium cepivorum) โรคใบจุดสีม่วง (Alternaria porri) โรคปลายใบแห้ง (Stemphylium borysum) และโรคต้นเน่า (Collectorichum circinans) ที่เกิดขึ้นในต้นหอมแดง พบว่าไซเดอโรฟอร์ชนิดไฮดรอกซาเมทสามารถต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคต้นเน่าและโรครากเน่าได้ดี แต่ไม่สามารถต้านเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคใบจุดสีม่วงและปลายใบแห้ง ส่วนไซเดอโรฟอร์ชนิดแคทีคอลสามารถต้านเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคใบจุดสีม่วงและโรคปลายใบแห้งได้ดี แต่ต้านเชื้อราโรคต้นเน่าได้น้อย en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ฤทธิ์ทางชีวภาพของไซเดอโรฟอร์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในต้นหอมแดง en_US
dc.title ฤทธิ์ทางชีวภาพของไซเดอโรฟอร์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในต้นหอมแดง en_US
dc.title.alternative Biological Activity of Siderophore Against Fungi Disease in Onion Leaves en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics