ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๓๓๙๕/๒๕๖๑ . เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การพัฒนากระบวนการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบวัวแววความถนัดทักษะในการแนะแนวอาชีพ วางแผนเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพตามความถนัด . ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account