ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๓๕๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ทำหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account