ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เสนอผลงานสิงประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account