ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

Show simple item record

dc.contributor.advisor รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ en_US
dc.contributor.advisor กระพัน ศรีงาม en_US
dc.contributor.author ระเบียบ, พ่อค้า
dc.date.accessioned 2018-08-22T03:05:34Z
dc.date.available 2018-08-22T03:05:34Z
dc.date.issued 2561-08-20
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4261
dc.description.abstract - en_US
dc.description.sponsorship The objectives of this research were 1) to study state of learning management based on opinions of the teachers under NakhonRatchasimaProvicial Office of the Non-formal and Informal Education, and 2) to compare the state of learning management based on opinions of the teachers under this organization. They were classified by their educational levels and work experiences. The sample consisted of 285 the teachers, selected by using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling. The instrument used in this study was a questionnaire with three parts: checklist, five-rating scale and open-ended questions. Its reliability was 0.97. The statistics used to analyze the collected data were percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by using t-test and f-test. Having found the significant differences, the paired differences were tested by using a Scheffe,s method. The findings were as follows: 1.The State of learning management based on opinions of the teachers under NakhonRatchasimaProvicial Office of the Non-formal and Informal Education was found at a high level in overall and each aspect. Having considered each aspect, showed that alternative learning approach was ranked first and was followed by project-based learning, informal learning and class-based learning, respectively 2. Having compared the state of learning management based on opinions of the teachers under NakhonRatchasimaProvicial Office of the Non-formal and Informal Education, classified by the sample's educational level, no differences were found in overall and each aspect. 3. Having compared the state of learning management based on opinions of the teachers under NakhonRatchasimaProvicial Office of the Non-formal and Informal Education, classified by the sample's work experiences, the significant differences were overall found at the statistical level of .01. Having considered each aspect, it showed that two aspects of distance learning and class-based learning were significantly different at the statistical level of.o5. Moreover, three aspects of group leaning, individual learning and alternative learning approach were significantly different at the statistical level of.01 while the other two aspects of informal learning and project-based learning were not found different. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา en_US
dc.title การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา en_US
dc.title.alternative A Shady of Learning Management State Based on Opinions of Teachers under NakhonRatchasimaProvicial Office of the Non formal and Informal Education en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline การบริหารการศึกษา en_US
dc.degree.level ปริญญาโท en_US
dc.degree.name ครุศาสตรมหาบัณฑิต en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics