ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1628/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560" . ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30-17.00 น. . ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account