ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกสบประการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account