ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง #แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ . #เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #การเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินหลักสูตร TQR ประจำปีการศึกษา 2560 . ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. . ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account