ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Teaching style"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Teaching style"

Sort by: Order: Results:

  • รัชนี, สิทธิศักดิ์; อาทิตย์, อรุณศิวกุ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
    บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน มีจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account