ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประชาสัมพันธ์ . โครงการ "การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL (Project-based learning) โดยใช้ ICT" . ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 . ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30.209 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics