ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชการบัญชีในมุมมองของตลาดแรงงาน” การรประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics