ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บุคลิกภาพและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษาบุคลากรในธุรกิจบริการในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics