ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาการจัด.ทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนรอบป่าโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” The 4¬th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)” “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics