ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาระบบบัญชีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ชื่อวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 The 4¬th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)” ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics