ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนและประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนรอบป่า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์, การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ในระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics