ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทความวิจัย เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชุมชนประเภทขนมจีนภายใต้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แบบ (Proceeding) “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 The 4¬th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)” ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics