ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์” ชื่อวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ประจำปี 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics