ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics