ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing ภาควิชาวิทยาศาสตร์ by Author "S.hobanthad@gmail.com"

Browsing ภาควิชาวิทยาศาสตร์ by Author "S.hobanthad@gmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • ฮ่อบรรทัด, สำคัญ; ประจญศานต์, สมบัติ; วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-02-03)
    วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเกิดลวดลายของผ้ามัดหม่ีท่ีใช้เทคนิคการค้นแบบหมี่ลวด และใช้การแปลงเมทริกซ์อธิบายการเกิดลายรวมถึงนําแนวความคิดมาประยุกต์ใช้กับการสร้างโปรแกรมจําลองลาย ผ้าผลการศึกษาพบว่า ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account