ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Show simple item record

dc.contributor.author piwpong, ratchanee
dc.contributor.author piwpong, ratchanee
dc.date.accessioned 2023-03-17T22:38:30Z
dc.date.available 2023-03-17T22:38:30Z
dc.date.issued 2565-09-02
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8543
dc.description.abstract Health literacy is a crucial factor in self-management of health which affects older adults’ behaviors and health outcomes. This study is a cross sectional descriptive research aimed at studying health literacy, correlations between personal factors and health literacy and correlations between health literacy and clinical outcomes among older adults with hypertension and diabetes in northeastern communities of Thailand. The findings revealed four personal factors were positively correlated with health literacy among older adults with hypertension and diabetes consisting of gender (2 =6.16, p < 0.05), age (2 =7.53, p < 0.05), income sufficiency (2 =11.88, p < 0.05) and cognitive capacity (2 =13.43, p < 0.001). Health literacy was correlated with performance of 3 Or. 2 Sor. behaviors with statistical significance (2 =5.88, p < 0.05) and health literacy was correlated with clinical outcomes such as triglyceride (r = -.19, p < 0.05) and risk of stroke and cardiovascular disease in the future (CVD Risk Score) (r = -.18, p < 0.05) with statistical significance. In improving health literacy, healthcare teams should give consideration to older age, income sufficiency and cognitive capacity to help older adults gain health literacy to the level of literacy and effective self-care along with improving health literacy among hypertensive older adults for good health behaviors in order to reduce triglyceride levels and risk of stroke and cardiovascular disease in the future. en_US
dc.description.sponsorship ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565 Buriram Rajabhat University, Thailand en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject health literacy, older adults with diabetes and hypertension, older adults, clinical outcomes. en_US
dc.subject health literacy, older adults with diabetes and hypertension, older adults, clinical outcomes. en_US
dc.title การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor ratchanee.pp@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor ratchanee.pp@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor ratchanee.pp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics