ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์

Show simple item record

dc.contributor.author สุขจิตต์, อมรรัตน์
dc.contributor.author เหมพนม, ผจงจิต
dc.contributor.author แก้วโบราณ, กฤษกร
dc.date.accessioned 2023-03-14T03:05:24Z
dc.date.available 2023-03-14T03:05:24Z
dc.date.issued 2022-07
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) en_US
dc.identifier.isbn 27740838
dc.identifier.isbn 27740757
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8512
dc.description.abstract งานวิจัยเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบ สตรีทแวร์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจและชุดต้นแบบ จำนวน 10 ชุด ได้แก่ 1) เสื้อกั๊ก กางเกงขาสั้น 2) เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว 3) เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์แขนสั้น กางเกงขาสั้น 4) ชุดวอร์มสีขาวดำ 5) เสื้อวอร์มสีดำ กางเกงขายาว 6) เสื้อฮู้ดแขนยาว กางเกงขายาว 7) เสื้อฮาวายโอเวอร์ไซส์แขนยาว กางเกงขายาว 8) เสื้อฮาวายแขนสั้นติดกระดุม กางเกงขายาว 9) เสื้อฮาวายแขนสั้น กางเกงขายาว และ 10) ชุดหมี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุรุษที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 250 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบ สตรีทแวร์ จำนวน 10 ชุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับดี ชุดมีความทันสมัย สามารถสวมใส่และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การออกแบบ เสื้อผ้าบุรุษ สตรีทแวร์ en_US
dc.subject Design, Menswear, Streetwear en_US
dc.title การออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์ en_US
dc.title.alternative Design of menswear in streetwear style en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor amornrat.sj@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics