ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะในเขตพื้นที่ป่าเขาอังคาร ต้าบลเจริญสุข อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics