ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน

Show simple item record

dc.contributor.author อลงกลด, แทนออมทอง
dc.date.accessioned 2021-11-16T03:24:48Z
dc.date.available 2021-11-16T03:24:48Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้า 1-12 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7993
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน en_US
dc.title การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน en_US
dc.title.alternative Induction of Polyploidy in Plants with Colchicine en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics