ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics