ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การประกอบวิชาชีพฯที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรม (Law and Ethics Dilemma)

Show simple item record

dc.contributor.author Khonboon, Ronnachai
dc.date.accessioned 2020-09-16T06:43:14Z
dc.date.available 2020-09-16T06:43:14Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7111
dc.description เนื้อหาการเรียนรู้ 1. ปัญหาการดูแลผู้ป่วยหนักใกล้ตาย พินัยกรรมชีวิต 2. ปัญหาการยินยอมรับการรักษา 3. ปัญหาการบอกความจริง 4. ปัญหาการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมวิชาชีพ 5. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและการให้บริการที่เกินความจริง 6. ปัญหาความรู้และทักษะทางการพยาบาล en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรม en_US
dc.title การประกอบวิชาชีพฯที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรม (Law and Ethics Dilemma) en_US
dc.type Teaching Documents en_US
dc.contributor.emailauthor ronnachai.kb@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics