ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ฝอดสูงเนิน, สุธีกิติ์
dc.contributor.author อุบลเลิศ, รชต
dc.date.accessioned 2020-06-01T10:43:33Z
dc.date.available 2020-06-01T10:43:33Z
dc.date.issued 2561-04-28
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 en_US
dc.identifier.isbn 978-974-692-4184
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6283
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความเข้มแข็งของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ en_US
dc.title การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics