ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

หลักและเทคนิคการบริหารงานร่วมสมัย

Show simple item record

dc.contributor.author ปัญญายงค์, วิษณุ
dc.date.accessioned 2020-03-22T13:34:34Z
dc.date.available 2020-03-22T13:34:34Z
dc.date.issued 2561-04-20
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6021
dc.description เอกสารประกอบการสอนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร ทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหาร ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบริหาร บทที่ 3 เทคนิคการวางแผนเพื่อจัดโครงสร้างองค์การ บทที่ 4 เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 เทคนิคการตัดสินใจ บทที่ 6 เทคนิคการจูงใจในองค์การ บทที่ 7 การติดต่อสื่อสารสำหรับองค์การ บทที่ 8 เทคนิคการเป็นผู้นำและภาวะผู้นำสมัยใหม่ บทที่ 9 เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ และบทที่ 10 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject หลักและเทคนิคการบริหารงานร่วมสมัย en_US
dc.title หลักและเทคนิคการบริหารงานร่วมสมัย en_US
dc.title.alternative Principles and Techniques of Contemporary Administrative en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics