ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทความปริทัศน์หนังสือ เขมร “ถกสยาม” ของ ศานติ ภักดีคำ

Show simple item record

dc.contributor.author ณภัทร เชาว์นวม, -
dc.date.accessioned 2020-03-19T10:23:36Z
dc.date.available 2020-03-19T10:23:36Z
dc.date.issued 2016-04
dc.identifier.citation รมยสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) : 247-256. en_US
dc.identifier.isbn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5969
dc.description.abstract บทนำ คริสตศักราช 2015 นับเป็นก้าวย่างที่ภาครัฐบาลและเอกชนต่างตื่นตัวเพื่อก้าวสู่ “การเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) การตื่นตัวสู่ภาวการณ์ดังกล่าวพบเห็นได้จากการรณรงค์และ การ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้ “พวกเราชาวไทย” หนึ่งในประชากรแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รับรู้กัน เพียงพอแล้วหรือยัง ว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีมุมมองต่อพวกเราอย่างไรการได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เสมือนได้เห็นมุมมองในมิติที่แตก ต่างออกไป ทั้งนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติหนึ่ง ๆ ยอมเป็นเรื่องธรรมดาที่ ผู้บันทึก มักให้ข้อมูล ที่แสดง “ข้อดี” หรือ “ข้อเด่น” ของชนชาติตน และให้ข้อมูลที่แสดง “ข้อเสีย” หรือ“ข้อด้อย” ของชนชาติ อื่น (ที่เป็นศัตรู) จึงไม่แปลกที่มักจะมีนัยยะการมองที่แสดงความขัดแย้งทั้ง ไทยมองเขมร เขมรมองไทย ไทย มองลาว ลาวมองไทย ไทยมองพม่า พม่ามองไทย เขมร “ถกสยาม” ที่เรียบเรียงและถ่ายทอดโดย ศานติภักดีคำ ผ่านการคัดสรรข้อมูลจากเอกสาร และเรื่องราวที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา ที่เกี่ยวข้องกับไทย ความเรียงแต่ละเรื่อง ใน เขมร “ถกสยาม” เสมือนบทปริทัศน์ข้อมูลจากหลายด้าน ทั้งจากเอกสาร ตำนาน เรื่องเล่า เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ตลอดจนบทเพลง ภาพยนตร์ โดยได้เปิดเผยข้อมูลพร้อมแสดงทัศนคติที่ค่อนข้าง “เป็น กลาง” ต่อการมองไทยผ่านสายตาชนชาติเขมร en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject - en_US
dc.title บทความปริทัศน์หนังสือ เขมร “ถกสยาม” ของ ศานติ ภักดีคำ en_US
dc.title.alternative - en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor napat.ch@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics