ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้ เรื่อง สัตว์ทะเลอันตราย

Show simple item record

dc.contributor.advisor วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม en_US
dc.contributor.author วัชรพงษ์เกษม, วรินทร์พิพัชร
dc.contributor.author พางาม, เก็จมณี
dc.date.accessioned 2019-09-08T14:00:11Z
dc.date.available 2019-09-08T14:00:11Z
dc.date.issued 2561-05-24
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5463
dc.description.abstract มีสัตว์ใต้ทะเลมากมายที่ผู้คนไม่รู้จัก ไม่มีความเข้าใจ และเข้าไปสัมผัสทำให้เกิดอันตรายได้ และเกมเป็นสื่อที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย จึงได้ทำการพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้สัตว์ทะเล อันตราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกม 2 มิติ สอดแทรกความรู้สัตว์ทะเลให้ผู้เล่นได้รู้จักสัตว์ใต้ ทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตราย มีพิษและไม่มีพิษ รวมไปถึงสัตว์สวยงามและระบบนิเวศใต้ท้องทะเล เกมมีทั้งหมด 3 ด่าน โดยผู้เล่นไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้ ต้องหาวิธีผ่านมอนสเตอร์แต่ละด่านไป ให้ได้ในด่านจะมีจุดเซฟพอยต์ เมื่อเข้าใกล้มอนสเตอร์หรือสัตว์ในทะเลจะมีคำอธิบายวิธีผ่านด่าน และอธิบายส่วนของเนื้อหา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้คือ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และรูปแบบผลการดำเนินโครงงาน โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ใช้โปรแกรม Adobe Animate CC 2017 ใช้ในการสร้างตัวละคร ฉาก ปุ่ม ไอเท็ม ภาพเคลื่อนไหว และใช้ โปรแกรม Construct 2 เป็นหลักในการดำเนินการพัฒนาเกมทั้งหมด ผลจากการพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้สัตว์ทะเลอันตรายนี้พบว่า โปรแกรม Adobe Animate CC 2017 ใช้ในการสร้างมัลติมีเดียได้สวยงาม สามารถทำภาพเคลื่อนไหว และ สร้างฉากได้สวย และโปรแกรม Construct 2 ใช้ในการพัฒนาเกมได้ดี คือ โปรแกรมมีเครื่องมือที่ใช้ ในการทำให้ตัวละครและมอนสเตอร์มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับเกมที่ต้องการพัฒนา เช่น ท่าทางการเดิน การกระโดด และการโจมตีของมอนสเตอร์ ทำให้เกมมีความตื่นเต้น และเพิ่ม ความท้าทายให้กับเกม en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject 2D Game en_US
dc.title การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้ เรื่อง สัตว์ทะเลอันตราย en_US
dc.title.alternative The Development of Game 2D for Insinuating of Knowledge Dangerous Sea Animal. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor warinpiphat.wp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics