ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสำหรับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author Kanshon, Chontichalinee
dc.contributor.author Boontree, Jansuda
dc.date.accessioned 2019-06-14T08:51:00Z
dc.date.available 2019-06-14T08:51:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Proceedings of the First International Conference on Language Development. Ton Duc Thang University: Vietnam. (June 17-19, 2016). pp 367-374. en_US
dc.identifier.isbn 978-0-9945391-1-3
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4712
dc.description.abstract The purposes of this study were to find out the characteristics and to develop an ESP curriculum for hospitality industry personnel in Buriram Province. The samples of this study were 30 Business English students at Buriram Rajabhat University, selected by purposive sampling technique. The research instruments were an ESP curriculum development for hospitality industry personnel in Buriram Province, and achievement tests. The statistics used to analyze the collected data were percentage, mean, and standard deviation and E1/E2. The findings were: 1) the characteristics of the English language skills the ESP curriculum for hospitality industry included 6 topics: Greeting, Introduction, and Leave Taking; Describing Things and Places; Describing People; Asking and Giving Directions; The Reception Desk; and Dealing with Complaint at the Front Desk.; 2) an ESP curriculum development for hospitality industry personnel in Buriram Province had an efficiency (E1/E2) of 77.44/79.00 which was higher than the standard criterion set at 75/75. The result may be taken into account when developing ESP curriculum for hospitality industry personnel in Buriram province. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Curriculum Development en_US
dc.subject Hospitality Industry Personnel en_US
dc.subject English for Specific Purposes en_US
dc.title การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสำหรับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative An ESP Curriculum Development for Hospitality Industry Personnel en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor pingiee@hotmail.com en_US
dc.contributor.emailauthor jansuda.bt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics