ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Author "รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, ทศพร แก้วขวัญไกร, รัชนีกร บวรชาติ,อัจฉรา หลาว,ชนินาถ ทิพย์อักษร,,กิตติกร ฮวดศรีทอง,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์"

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Author "รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, ทศพร แก้วขวัญไกร, รัชนีกร บวรชาติ,อัจฉรา หลาว,ชนินาถ ทิพย์อักษร,,กิตติกร ฮวดศรีทอง,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์"

Sort by: Order: Results:

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account