ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Improving Software Cost Estimation in Emerging Companies

Show simple item record

dc.contributor.author Gajendra, Sharma
dc.contributor.author Manish, Joshi
dc.date.accessioned 2017-09-25T07:24:13Z
dc.date.available 2017-09-25T07:24:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2318
dc.description Abstract Emerging companies have special effort estimation requirements. They are under immense pressure to adopt immature technologies due to market and management pressure, which often led to different effort estimation problems. The abstracted data from different software organizations revealed that the most common effort estimation problems in emerging companies were related to inexperienced staff, lack of proper estimation culture and communication. A discussion of why these problems exists in the context of emerging companies in Nepal is provided; and although limited to certain areas, evidence based changes in four significant areas to improve estimation process in the emerging companies are given. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Software process improvement en_US
dc.subject effort estimation en_US
dc.subject accuracy en_US
dc.subject evidence based en_US
dc.title Improving Software Cost Estimation in Emerging Companies en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics