ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

The Factors Effect to Watching The Nation Sport 42nd Suphanburi Game” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชน (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC IV) ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics