ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทที่ 3 ปริภมูิเวกเตอร ์

Show simple item record

dc.contributor.author Jantanan, Wichayaporn
dc.date.accessioned 2021-09-13T09:12:20Z
dc.date.available 2021-09-13T09:12:20Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7842
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title บทที่ 3 ปริภมูิเวกเตอร ์ en_US
dc.type Teaching Documents en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics