ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author Duanrabram, Pennapa
dc.contributor.author Boontree, Jansuda
dc.contributor.author Chanuanchai, Phornpawitch
dc.date.accessioned 2020-10-12T11:16:48Z
dc.date.available 2020-10-12T11:16:48Z
dc.date.issued 2020-08-29
dc.identifier.citation Proceedings of the 1st National and International Conference in Languages and Culture “Teaching and Learning English in the New Normal”, 29 August 2020 pp. 37-46 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7208
dc.description The purposes of this research were: 1) to study the needs of Sanuan Nok’s villagers for the English multimedia development to promote tourism of Sanuan Nok Village, 2) to develop the English multimedia, and 3) to investigate the satisfaction of the sample group of 40 Sanuan Nok’s villagers on the multimedia development. Set of questionnaire form, semi-structured interview form, and satisfaction assessment form were used. The three experts were asked to verify the correctness of the multimedia. The quantitative data were analyzed by using Percentage, Mean, Standard Deviation and qualitative data were analyzed by using content analysis. The results revealed that: 1) The need on the development was found at a high level. 2) Video clips included the slogan, background, the route to the village, tourist attractions, learning stations, local food, accommodation, products and souvenirs were needed and developed. 3) The satisfaction was found at a high level. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Multimedia, Development, Tourism Promotion en_US
dc.title การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative English Multimedia Development for Tourism Promotion of Sanuan Nok Village, Buriram Province en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor 600112156034@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics