ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การออกแบบเครื่องสูบน้ำระบบแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในการเกษตร

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา en_US
dc.contributor.author ดำรง, รูปกระโทก
dc.contributor.author วงศธร, เย็นประโคน
dc.contributor.author ศักดิ์สิทธิ์, วิเศษวงษา
dc.contributor.author สวรรค์, จามิกรณ์
dc.date.accessioned 2020-03-26T07:23:29Z
dc.date.available 2020-03-26T07:23:29Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6118
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract การวิจัย การออกแบบเครื่องสูบน้ำระบบแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสูบน้ำใช้แรงดันอากาศในการเพาะปลูกพืช บ้านไผ่น้อย ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาทดสอบระบบแรงดันเครื่องสูบน้ำสำหรับปลูกพืชสวนครัว จากการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกาลักน้ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้กับถังน้ำมันเก่าขนาด 200 ลิตร ในการทำกาลักน้ำโดยอาศัยการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทำให้เกิดการสร้างระบบเครื่องสูบน้ำแรงดันดันอากาศ ได้มีระยะดูดน้ำที่ 3 เมตร และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการไหลของน้ำใน 4 ระยะ แต่ละระยะมีความกว้างของขนาดท่อต่างกันและระยะของท่อส่งที่ 10,20,30,40 เมตรตามลำดับ พบว่าขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน ระยะท่อส่งที่ 30 เมตร มีอัตราการไหลของน้ำมากที่สุดโดยการจับเวลา 2 นาที เฉลี่ย 23.84 ลิตร/2นาที หรือ 0.1986 ลิตร/วินาที รองลงมาขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ระยะท่อส่งที่ 20 เมตร มีอัตราการไหลของน้ำรองลงมาโดยการจับเวลา 2 นาที เฉลี่ย 22.88 ลิตร/2นาที หรือ 0.1906 ลิตร/วินาที รองลงมาขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 หุน ระยะท่อส่งที่ 40 เมตร มีอัตราการไหลของน้ำรองลงมาโดยการจับเวลา 2 นาที เฉลี่ย 13.12 ลิตร/2นาที หรือ 0.1093 ลิตร/วินาที และรองลงมาขนาดท่อเส้นผ่าศูยน์กลาง 2 นิ้ว ระยะท่อส่ง 10 เมตร น้ำสามารถไหลได้แต่ไม่สามารถทำให้ท่อดูดดูดน้ำมาแทนที่น้ำที่ปล่อยออกไปได้ เนื่องจากขนาดท่อส่งในช่วงระยะ 10 เมตรนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อขนาด 2 นิ้ว ทำให้อากาศเข้าไปตามท่อส่งเพราะน้ำไหลในท่อนั้นไม่เต็มท่อเมื่ออากาศเข้าไปในท่อส่งจนกระทั่งถึงตัวระบบเครื่องสูบน้ำแรงดัน ทำให้เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถดูดน้ำมาแทนที่น้ำที่ออกไปได้ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบเครื่องสูบน้ำแรงดันอากาศ en_US
dc.subject ประสิทธิภาพของการไหล en_US
dc.subject ประหยัดพลังงาน en_US
dc.title การออกแบบเครื่องสูบน้ำระบบแรงดันอากาศแบบประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในการเกษตร en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics