ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

เครื่องผสมสบู่สมุนไพร

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร en_US
dc.contributor.author ประสิทธิ์, อุทินทุ
dc.contributor.author สุขสันต์, มูลเพชร
dc.contributor.author อดิศักดิ์, วิสุทคุณากร
dc.contributor.author วสุพล, ดีเหมือนตระกูล
dc.date.accessioned 2019-10-16T04:41:43Z
dc.date.available 2019-10-16T04:41:43Z
dc.date.issued 2558
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5767
dc.description วท.บ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2557 en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องผสมสบู่สมุนไพรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมสบู่สมุนไพร 2) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผสมสบู่สมุนไพร ในส่วนของการออกแบบเน้นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผสมสบู่แบบดั้งเดิมให้ดีขึ้น ตัวเครื่องแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักโครงสร้างของตัวเครื่องน้ำหนักของมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม และน้ำหนักของเนื้อสบู่ได้ โดยในการออกแบบได้เน้นการออกแบบให้ถังผสมนั้นสามารถเทส่วนผสมได้โดยง่าย การออกแบบวงจรมีฟังก์ชันควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งอุปกรณ์แสดงสถานการณ์ทำงาน คือ Pilot Lamp สีเขียว มีสวิตซ์บิดสำหรับสั่งการทำงานของวงจรทำความร้อน และสวิตซ์ของวงจรปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวลต์ 0.40กิโลวัตต์ สามารถบรรจุส่วนผสมและกวรสบู่ได้ครั้งล่ะ 30 ลิตร โดยใช้เวลากวนครั้งละ15 นาที ใช้กำลังไฟฟ้า 110 W และใช้พลังงานไฟฟ้า 0.028 kwh ที่ระดับ 100 รอบต่อนาที en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title เครื่องผสมสบู่สมุนไพร en_US
dc.title.alternative Herb Soap Mixer Machine. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics